PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
(UNIT SAINS KEMASYARAKATAN)

Click here to edit subtitle

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUMPAT
16200 TUMPAT
KELANTAN
(TEL: 09-7255770)

Disediakan oleh:
Mohd Harmizi Bin Hamzah
Pen. PPDTumpat Sains Kemasyarakatan